chúc mừng khai trương


​​​​​​​Khai trương là ngày vô cùng quan trọng, ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động công ty. Do vậy lời chúc khai trương cũng rất cần thiết trong buổi lễ khai trương.nhừng lời chúc mừng khai trương quán ăn mới, khách vô ào ào làm ăn phát tài, phát đạt.