Giỏ trái Cây -004

Giỏ trái Cây -004

Giỏ trái Cây -004

Giỏ trái cây tươi đẹp và sang trọng để đi viếng đám tang. Gồm các loại hoa quả như: táo, cam, nho, thanh long….Giỏ hoa quả viếng kèm thơ chia buồn:

Sống trên thế gian là nơi thác gửi

Về nơi cát bụi là chốn vĩnh hằng.

Sống trọn một đời, sướng vui gian khổ.

Con cháu đề huề, công thành danh toại,

Âu cũng đã trọn một kiếp con người.

Mong cụ thảnh thơi, về nơi chín suối,

Gặp những người bạn ở trốn trần gian

Lại cùng vui chơi tháng ngày vô hạn,