Hoa Đám tang Kính Viếng

Biểu Tượng của Tình Cảm và Tiếc Thương: hoa đám tang kính viếng là biểu tượng của sự tiếc thương và đau buồn của người thân, bạn bè và người tham dự lễ tang đối với sự ra đi của người mất. sản phẩm thể hiện lòng tiếc thương sâu sắc và tôn trọng.