hoa tình yêu 025

Hoa tình yêu 025

Hoa tình yêu 025

chi tiết bó hoa tình yêu 025

– hong đò bông hồng trắng

– phụ kiện kết hoa

Shop hoa tươi luôn mang đến cho khách hàng nhiều sự lựa chọn hoa phù hợp với nội dung và ý ngĩa của bó hoa muốn tặng theo sự kiện

lưu ý ngày lễ tết 8/3, 14/2 và ngày 20/10 chúng tôi sẽ chỉ làm tương tự, không giông mẫu hoàn toàn, và thơi gian giao sẽ trễ hơn hoặc sớm hơn,

đặt ngày lễ tết , khi cấp bách hết hoa chúng tôi phải thay thế hoa khác, và ngày lễ không thể thông báo kịp thời cho quý khách mong quý khách thông cảm

cám ơn quý khách vị sự ủng hộ web site của chúng toi