màu ấm áp của tình yêu

​​​​​​​Anh có về nắm chặt, sưởi ấm không?
Tháng mười hai, má em bớt ửng hồng
Bước chân nhỏ chông chênh, lo sợ
/-rose/-heart/-rose