shophoatuoidep.net cam kết sản phẩm được thực hiện dựa trên mẫu đã chọn.
Sản phẩm quý khách đặt có thể thay đổi đôi chút do cảm nhận về màu sắc, hoa tươi phụ thuộc theo mùa, khí hậu và điều kiện từng địa phương nơi chuyển đến.
Trong điều kiện không có sẵn hoa theo mẫu khách hàng chọn, chúng tôi sẽ chủ động liên lạc với khách hàng để thông báo và tư vấn hoa thay thế.
Trường hợp không đủ thời gian hoặc không liên lạc được, sẽ chủ động thay thế loại hoa khác có ý nghĩa và màu sắc theo mẫu. Đảm bảo chất lượng thẫm mỹ cho khách.
Miễn phí thiệp chúc mừng, băng rôn (nếu có nội dung chúc mừng, chia buồn)