1. CÔNG TY ĐI PHÚNG VIẾNG NGƯỜI THÂN CỦA THÀNH VIÊN TRONG CÔNG TY HOẶC ĐỐI TÁC:


- Ban lãnh đạo cùng tập thể công ty A kính viếng. ( hoặc thành kính phân ưu )


- Công ty A Kính viếng ( hoặc Thành kính phân ưu)


2. ĐI VIẾNG THÔNG GIA


- Gia đình thông gia Ông Bà A cùng các con cháu vô cùng thương tiếc ( hoặc Thành kính phân ưu / Kính viếng)


( Nếu bố mẹ mình còn sống thì ghi tên ông bà vào, còn đã mất thì không nên ghi vào)


- Gia đình Thông Gia cùng các con cháu tại (Hà Nội) Vô Cùng Thương Tiếc ( hoặc Thành kính phân ưu / Kính viếng)


- Gia đình Cháu AB Thành Kính Phân Ưu ( hoặc Kính viếng )


3. BẠN BÈ ĐI VIẾNG NGƯỜI THÂN CỦA BẠN MÌNH


- Các cháu A,B,C bạn của D kính viếng ( hoặc Thành Kính Phân Ưu)


- Nhóm bạn thân của D kính viếng hương hồng Bác.


4. TRƯỜNG HỢP LÀ THÂN NHÂN


- Nếu người mất là chồng: Vợ cùng các con, cháu vô cùng thương tiếc tiễn đưa Chồng, Bố, Ông.


- Nếu người mất vợ: Chồng cùng các con, cháu vô cùng thương tiếc tiễn đưa Vợ, Bố, Bà.

Đặt Hoa Đám MA Giao Liền - Gửi Hình Trước Và Sau Khi Giao. Nhiều mẫu hoa tươi phong cách mới đẹp sang trọng Có VAT.

150+ Vòng Hoa chia buồn viếng đám tang đẹp và ý nghĩa. Hoa chia buồn là thủ tục cần thiết trong mọi tang lễ, bảy tỏ mong muốn sẻ chia nỗi buồn với gia chủ và nguyện cầu cho người mất được an nghỉ.