Bó hoa vướng vân,

gửi tặng người yêu thương, còn thương nhớ,

​​​​​​​